środa, 28 września 2016

Spotkanie z fotografią

W środę 5.10  o godz. 17.00 w ramach projektu Erasmus odbędzie się pierwsze spotkanie  poświęcone fotografii. Zajęcia poprowadzi dr Dariusz Głowacki.

czwartek, 22 września 2016

Zebranie informacyjne dla rodziców i uczniów

Dzisiaj (22.09) odbyło się zebranie z uczniami, którzy zgłosili chęć przystąpienia do projektu Erasmus+ oraz ich rodzicami. Poinformowano o celach projektu, szkołach biorących w nim udział,zasadach uczestnictwa i finansowania, planowanych wizytach partnerskich.
Pierwsze spotkanie w ramach projektu będzie miało miejsce w październiku. Do naszego gimnazjum przyjadą koordynatorzy, wspólnie będziemy uściślać plan pracy i wizyt. Wymiana młodzieży nastąpi w grudniu. Wtedy na wyspę Réunion przyjadą przedstawiciele partnerskich szkół, następnie w kwietniu 2017 goście zawitają do Lubonia.
W celu komunikowania się z uczestnikami projektu i rozpowszechniania rezultatów powstały dwa blogi, a także strona i grupa na Facebooku.


 (fot. Paulina Hącia)

środa, 21 września 2016

Test znajomości języka angielskiego

Na początku projektu (wrzesień 2016) uczniowie proszeni są o wykonanie testu online z języka angielskiego. W tym celu należy założyć konto na http://quiz.thebigchallenge.com/, jako użytkownika wpisać swoje imię i pierwszą literę nazwiska, wybrać odpowiednią szkołę (Gimnazjum nr 2 w Luboniu).

Wszyscy robią test z poziomu 4, by można było porównać wyniki z innymi uczestnikami projektu.

sobota, 10 września 2016

O projekcieProjekt Erasmus

W roku szkolnym 2016/17 i 2017/18 Gimnazjum nr 2 w Luboniu realizować będzie projekt Erasmus. „Découvrir et faire découvrir son pays ou sa région par l'art local et ses artistes”. Naszymi partnerami są szkoły z Francji (Reunion), Rumunii i Turcji.
1.       Cele projektu
Głównym celem projektu jest poznawanie i odkrywanie sztuki. Uczniowie podczas warsztatów, zajęć, spotkań z profesjonalistami oraz zaproszonymi artystami będą mogli  nabyć wiedzę i umiejętności, w dużej mierze wykraczające poza ramy szkolnych programów. W czasie dwóch lat trwania projektu przybliżymy takie dziedziny jak fotografia, literatura, malarstwo, architektura, street art, land art, muzyka i teatr, będziemy łączyć teorię z praktyką.
Dodatkowym atutem projektu jest możliwość posługiwania się językiem obcym, głównie angielskim. Uczniowie podczas spotkań z partnerami będą przedstawiać sprawozdania ze zrealizowanych zadań, pisać relacje na blogu, komunikować się z rówieśnikami w sytuacjach życia codziennego.
Przewidziane są dwa spotkania uczestników projektu rocznie: w grudniu w szkole francuskiej, w kwietniu będziemy gościć młodzież w naszym gimnazjum, wyjazdy do Rumunii i Turcji zaplanowano na kolejny rok szkolny.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych przeznaczonych na realizację projektów Erasmus+ Edukacja szkolna -Akcja K2 -Partnerstwa strategiczne – Partnerska współpraca szkół.
Więcej informacji o naszym projekcie na stronie http://artlocalerasmus.blogspot.nl
2.       Do kogo adresowany jest projekt?
Z uwagi na czas trwania projektu mogą w nim wziąć udział uczniowie obecnych klas I i II, którzy interesują się różnymi dziedzinami sztuki, posługują się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim, są gotowi wyjechać za granicę i przyjąć rówieśników w domu. Maksymalna ilość uczniów zakwalifikowanych do projektu – 30. Przewidziana jest ewentualna lista rezerwowa.
3.       Jak zgłosić chęć udziału w projekcie?
Do dnia 15 września należy wypełnić formularz w formie elektronicznej ( po uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami).Jest on dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/d6Y6zE1Caw0XxVR73
W późniejszym terminie odbędzie się spotkanie, o którym osoby zainteresowane zostaną poinformowane drogą mailową.
Informacje o projekcie zostaną podane na zebraniach rodziców, poprzez dziennik elektroniczny, na szkolnej stronie internetowej oraz w holu szkoły.

Koordynatorem projektu jest Magdalena Madajczyk-Głowacka

Nasi partnerzy